Team組織團隊

Michelle 張老師

專長:運動按摩、筋膜放鬆、核心訓練、體適能訓練

特殊事蹟:

2016 亞洲盃花式溜冰錦標賽 冠軍

2018 全民運動會 直排花式溜冰 冠軍

Francis 陳老師

專長:運動按摩、筋膜放鬆、筋膜刀、動作控制訓練、體能訓練%d 位部落客按了讚: