Team組織團隊

Michelle 張老師

專長:運動按摩、筋膜刀、筋膜放鬆、核心整合訓練、INDIBA深層放鬆

特殊事蹟:

2016 亞洲盃花式溜冰錦標賽 冠軍

2018 全民運動會 直排花式溜冰 冠軍

Francis 陳老師

專長:運動按摩、筋膜放鬆、筋膜刀、動作控制訓練、體能訓練

Roy 李老師

專長:運動按摩、筋膜刀、INDIBA深層放鬆、運動預防、結構整合Rudy 古老師

專長:健力三項、運動按摩、筋膜放鬆、筋膜刀


%d 位部落客按了讚: